PDFsam (PDF Split and Merge)

pdfsam basic 2.2.1

Radio sam na pdf-u koji se sastojao samo od slika. Kad je bila uključena kompresija, izlazne su datoteke bile veće nego bez uključene kompresije, a ktome ih neki programi nisu mogli pročitati.

Leave a Reply