Zoom H1

Što ga dulje imam, sve sam manje oduševljen.

24bitno snimanje da bi se povećao odnos signal/šum. da, ali koja korist kad se glasnije od šuma čuju kojekakvi aftefakti!?

Leave a Reply