About

Site je nastao 22.07.2010.  prebacivanjem baze sa ss-a. Pritom sam promijenio sve reference na stari URL, znači i GIUD-e u bazi!

Obje su verzije 22.07.2010. bile JEDNAKE ( i jednako unicodno sjebane ;) Od tada je glavna ova!

Todo:

CaPa je jednostavniji. Rabiti ga dok ne vidim njegova ograničenja, pa onda po potrebi prijeći na Role Scoper.

Leave a Reply